ویژگى هاى ظاهرى عایق و ایزوگام

ویژگى هاى ظاهرى عایق

وجه خارجى عایق (سطحى که با محیط در تماس است ) مى تواند با یکى از مواد زیر پوشانده شود:

۱-پودر تالک یا مواد ریز دانه معدنى یا سنگریزه
۲-فیلم پلى اتیلن
۳-روکش آلومینیومى که ضخامتى کمتر از ۵۰ میکرون نداشته باشد.

­­­­ حضور پوشش سنگریزه و فویل آلومینیومى تقریبا اثر تخریبى UV و هوا را بر عایق حذف مى کند. در هر صورت سطح روئین عایق باید یکنواخت و بدون چروک باشد و در حالتى که از روکش آلومینیومى استفاده مى شود, عرض روکش باید ۹۰ سانتیمتر باشد و ۱۰سانتیمتر از عایق براى همپوشانى نباید از روکش آلومینیوم پوشیده شود.
­­­­ وجه داخلى عایق (وجهى که به سطح کار مى چسبد ) باید با فیلم پلى اتیلنى قابل ذوب بوسیله حرارت مشعل پوشیده شود. پوشش وجه داخلى باید کل سطح را بطور یکنواخت بپوشاند.
­­­­ عایق باید بدون عیب و نقص قابل رویت مانند سوراخ, چروک, پارگى و غیر یکنواختى در سطح و لبه هاى آن باشد. تمامى قسمت هاى عایق باید از مذاب قیرى اشباع شده باشد بطورریکه در برشهاى مقطعى به فاصله ى ۵۰میلیمتر هیچگونه نشانى از غیر اشباع بودن یا حباب هوا مشاهده نشود.
­­­­ ضخامت عایق نیز مى تواند با توجه به نوع کاربرد بین ۲-۵ میلیمتر متغیر باشد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
فروش ایزوگام دلیجان  *  فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  * فروش ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * ایزوگام ساسان گام دلیجان * ایزوگام صدف گستر دلیجان * ایزوگام شرق دلیجان * ایزوگام * ایزوگام شرق دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان * خرید ایزوگام دلیجان * ایزوگام پردیسان دلیجان * ایزوگام شرق دلیجان * ایزوگام پشم شیشه مرکزی * ایزوگام دلیجان  ایزوگام دلیجان  *  فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  * فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  *  فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  * فروش ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  *  فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  * فروش ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  *  فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  * فروش ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  *  فروش ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان  * قیمت ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان * ایزوگام دلیجان * فروش ایزوگام دلیجان * قیمت ایزوگام دلیجان